PCL Hymn

“ANG LIGA NG MGA KONSEHAL NG PILIPINAS”
composed by Hon. Dante Beriong
Immediate Past Federation VP, Antique

I
Sa puso ng bawa’t Konsehal
Karangalan ang maglingkod sa Bayan
Sa isip ng bawa’t Konsehal
Kagitingan ang gumawa ng kabutihan
Sa diwa ng bawa’t Konsehal
Paggalang sa karapatan ng mga mamamayan
Alinsunod sa Saligang Batas
At kapakanan ng buong Sambayanan

CHORUS
Ang Liga ng mga Konsehal ng Pilipinas
Liga sa pagsulong ng Kaunlaran
Kasama’t katuwang ng pamahalaan
Taglay ang pagmamahal sa Inang Bayan
Ang Liga ng mga Konsehal ng Pilipinas
Liga ng pagkakaisa Kabalikat sa Pagtataguyod ng Isang Matatag na Republika

II
Sa puso ng bawat Konsehal
Nananaig ang alab ng bayanihan
Sa isip ng bawat Konsehal
Pag-iibayo ng galling at kasipagan
Sa Diwa ng bawat Konsehal
Paniniwala sa demokratikong paraan
Alinsunod sa mithiing maka-Diyos
Maka-tao at maka-kalikasan
REPEAT CHORUS

Ang Liga ng mga Konsehal ng Pilipinas (3x)
MABUHAY ANG PCL!!!