Mensahe ng Punong Lalawigan

Taos-pusong pagbati sa ngalan ng paglilingkod!

Ang Philippine Councilors League (PCL) Federation – Bulacan ay isang maaasahang katuwang at kabahagi ng ating Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan tungo sa pagbuo ng matatag at maunlad na lipunan

Binubuo ito ng mga pinuno na pinili at pinagkakatiwalaan ng mga Bulakenyo na magtataguyod ng kanilang mga karapatan, kapakanan at pangarap. Ang bawat kasaping Konsehal ay may pananagutan at tungkuling maging tinig at sandigan ng mga mamamayan upang makalahok sa paghubog ng ating pamayanan batay sa kanilang mga pangangailangan, damdamin, at kalagayan.

Binabati ko ang kinikilala ang bawat pagsisikap ng ating mga Konsehal sa Lalawigan ng Bulacan na tumutugon sa hamon ng serbisyo publiko at tumutulong na magkaroon ng epektibo, napapanahon, at angkop na lehislasyon sa ating mga Pamahalaang Bayan at Lungsod.

Ang website na ito ay magsisilbing talaan at gabay para sa mga mamamayan hinggil sa mga kasapi at mga naisasakatuparan ng ating PCL Bulacan.

Umaaasa ako na magsisilbi itong dagdag na reperensya tungo sa adhikaing pangkaunlaran ng ating Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan.

MARAMING SALAMAT! MABUHAY ANG DAKILANG LALAWIGAN NG BULACAN!

DANIEL R. FERNANDO
Punong Lalawigan

© Copyright 2012. The Philippine Councilors League Bulacan Chapter Official Website.